Pages Menu
Categories Menu
Modul – Klimaboden

Modul – Klimaboden

Modul – Klimaboden® je kot modularni sistem z minimalno vgradno višino (ta znaša z izolacijo vred 33 mm) idealna rešitev ogrevanja pri sanacijah starejših stavb, pri naknadni vgradnji talnega ogrevanja in nasploh tam, kjer smo omejeni z višino tlakov.

Modul – Klimaboden ® se je izkazal kot praktična in gospodarna rešitev pri ogrevanju cerkva, športnih dvoran, podstrešnih stanovanj, zimskih vrtov, rastlinjakov in seveda tudi novogradenj. Velika prednost je možnost hitre regulacije in že po nekaj minutah tla oddajajo prijetno toploto, ki se enakomerno porazdeli po celem prostoru. Majhna teža, ki znaša 2,7 kg/m2, nam omogoča izvedbo talnega ogrevanja pri objektih, ki ne dopuščajo večjih statičnih obremenitev.

Modul Klimaboden Konstrukcije

Modul Klimaboden – Primer izvedbe

Harreither

Read More
Euroval

Euroval

Euroval® talno ogrevanje je visokozmogljiv sistem ogrevanja, ki omogoča najboljšo klimo v ogrevanih prostorih z najnižjo začetno temperaturo.

Ovalna oblika cevi je idealna za polaganje, visoko temperaturno odporni materiali pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo sistema, ki vam jo jamči 15-letna garancijska doba.

Za kvalitetno talno ogrevanje sta potrebni pravzaprav dve velikosti cevi

 • Mali premer (običajen pri klasičnem talnem ogrevanju),
  ki je primeren za male radije zvijanja na malem prostoru. Ta nam omogoča, da glede na toplotne potrebe po želji izbiramo gostoto polaganja cevi.
 • Večji premer cevi,
  ki je posebno dober za nizke temperature predtoka, omogoča veliko kontaktno površino z estrihom in učinkovito regulacijo ogrevanja.

Pri cevi Euroval® so prednosti obeh cevi združene!

Cev Euroval

Cev Euroval

Toplotno tehnične prednosti

 • Pri običajni okrogli cevi dimenzije 17 x 2 mm je prenos toplote v estrih enakomeren po celotni površini.
 • Pri ovalni cevi Euroval® je zaradi različnih debelin sten prenos toplote na obe strani večji kakor navzgor in navzdol. To omogoča boljše segrevanje estriha v predelu med cevmi in zato je manjše nihanje temperature tal, kar je še posebno vidno pri večjih razmikih med cevmi. Zaradi odebeljene spodnje stene so zmanjšane izgube navzdol, s tem pa je povečana energetska učinkovitost.
Termografska primerjava Euroval z običajno okroglo cevjo

Termografska primerjava Euroval z običajno okroglo cevjo

 

Fizikalne prednosti

V ovalni cevi – v nasprotju od okrogle – ne nastajajo torzijske napetosti. To pomeni, da se položena cev ne zvija ali dviguje. Zaradi optimalne geometrije in segrevanja cevi pri polaganju ne nastajajo deformacije v predelu radija zvijanja. Sistem je položen breznapetostno.

Tehnika polaganja

Polaganje cevi po sistemu polža se ni izkazalo za dovolj učinkovito, saj zaradi izmenjave predtoka in povratka v predelu robne cone nimamo optimalne toplotne moči.

Po vseh raziskavah, opravljenih v Harreitherjevem testnem centru, se je kot najboljše izkazalo polaganje po t. i. Meander modulaciji, saj nam omogoča v zgoščeni robni coni maksimalen izkoristek predtoka, kar je še posebno pomembno pri velikih steklenih površinah. Polaganje izvajajo samo pooblaščeni in za to izšolani izvajalci, saj materiala ni mogoče kupiti na prostem trgu.

Euroval® je zaščiten z evropskim patentom

To dokazuje bistven tehnični napredek (drugače ni mogočo dobiti patenta). Testiran je po predpisanih normativih evropskih varnostnih standardov (testni rezultati so visoko nad normativnimi kriteriji).

 

Euroval® – Talno ogrevanje v primerjavi s klasičnim ogrevanjem

Euroval®- Talno ogrevanje je veliko – površinsko ogrevanje s sevanjem, pri katerem površinska temperatura tal od 24-25° C zadostuje za prijetno in blago ogrevanje prostorov. Euroval® doseže to temperaturo že s precej nizko temperaturo predtoka (nizkotemperaturni sistem). Pogostokrat zadostuje že temperatura predtoka 35° C.

Grelna telesa (radiatorji) – ogrevanje s konvekcijo – potrebujejo, da bi ogrevanje s konvekcijo delovalo površinsko, temperaturo okoli 50° C, torej mora biti temperatura predtoka med 50 in 55° C. Zaradi tega radiatorji pri zunanji temperaturi 5° C ne morejo prostora gospodarno ogrevati (nizkotemperaturni sistem ni mogoč).

Euroval® je energetsko varčen

Udobje v prostoru je doseženo pri temperaturi zraka 19° C. Radiatorji potrebujejo za enak občutek udobja temperaturo zraka 22° C (1° C manj = 6 % manj energije, potrebne za ogrevanje; 3° C = 18 % privarčevane energije).

Manjše razvodne izgube med pečjo in prostori.

Optimalna razporeditev temperature po višini prostora. Ni zadrževanja toplote pod stropom, kot je pri radiatorskem ogrevanju.

Euroval® je gospodarna investicija

Površina za ogrevanje se lahko v poletnem času uporabi za hlajenje, kar pri radiatorjih ni mogoče.

Življenjska doba je enaka življenjski dobi objekta – ogrevanje za naslednjo generacijo.

Sistem je korozijsko varen.

Ni stroškov vzdrževanja (čiščenje prahu, lakiranje)

Ker ni konvekcije, ni nalaganja prahu po stenah in stropih; to pomeni, da je ciklus obnove bistveno daljši.

Euroval® je idealen za obnovljive vire energije, ki nujno potrebujejo nizko temperaturo obratovanja.

Obratovanje toplotne črpalke postane zares gospodarno (1°C nižja temperatura predtoka = 3 % privarčevane obratovalne energije). Pri 15° C nižji temperaturi predtoka to pomeni 45 % prihranki energije.

Sistem lahko uporablja sončno energijo ne samo za sanitarno vodo, temveč tudi za ogrevanje, s čimer povečamo izkoristek sončnih kolektorjev.

Z majhno razliko med povratkom in predtokom se povečuje energetski prihranek.

V kombinaciji s klimatsko steno Hitherm® dobite popolnoma novo dimenzijo nizkotemperaturne tehnike.

Ob morebitnem zvišanju cen energentov lahko v prihodnosti brez problemov preidete na obnovljive vire energije (dolgoročna neodvisnost od energetskega trga).

Kombinacija talnega ogrevanja Euroval® in klimatske stene Hitherm® omogoča s tehničnega vidika najsodobnejšo rešitev ogrevanja.

Zakaj varnostna cev Euroval

 • dolga življenjska doba
 • Stabilizirana pri visokih temperatura
 • Iz okolju prijaznih materialov
 • V celoti odporna na korozijo
 • Izredno dobro odporna na kemikalije
 • Zrakotesna
 • Kontrola kvalitete in standarda
 • Iz visoko ekstrudiranega materiala
 • Omogoča varjenje
 • Omogoča ponovno uporabo
 • Dobre montažne lastnosti
 • Polaganje brez sukanja
 • V kartonski embalaži
 • UV stabilna v fazi montaže
 • Stabilno položena
 • Visoko elastična
Read More